Ley de cosenos

a=9, b=7, c=6

a²=b²+c² -2bc CosA
b²= a²+c² -2ac CosB
c² = a²+b²-2ac CosC
A=87,27º
B= 50,977197436952º
C= 41,75280256305
a=9
b=7
c=6
Despejamos
a²=b²+c² -2bc CosA
 a²+2bc CosA=b²+c²-a²
(2bc)(CosA)=b²+c²-a²
 CosA= b²+c²-a²
                   2bc
 A=Cos (b²+c²-a² )
                    2bc
A=Cos⁻¹(7²+6²-9² )
                  2(7)(6)

A=Cos⁻¹(49+36-81)
                       84
A=Cos⁻¹( 4 )
                84
A=Cos⁻¹ 0,0476
A= 87,27º

b²= a²+c² -2ac CosB
b²+2ac CosB=a²+c²
2acCosB=a²+c²-b²
CosB = a²+c²-b²
  2ac
B=Cos⁻¹(a²+c²-b²)
  2ac
B=Cos⁻¹(9²+6²-7²)
  2(9)(6)

B=Cos⁻¹(81+36-49)
      108
B=Cos⁻¹(68)
      108
B=Cos⁻¹0,6296296296
B = 50,977197436952º

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con la tecnología de Blogger.

Copyright © / Libreta de salón

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger